Referat från avd. 143:s styrelsemöte 28/9 2023.


Per Jonsson 2023-10-30

Stå bakom ditt Skyddombud! 25 oktober är det skyddsombudens dag. Den dagen och alla andra dagar kämpar skyddsombuden runt om i Sverige för sina kamraters rätt till hälsa och säkerhet på jobbet. Skyddsombudets roll i att förebygga arbetsmiljöproblem är livsviktig. Nu är det viktigare än nånsin att ge våra skyddsombud det stöd de förtjänar.

Vi fortsätter med säkerhet och skydd. Under vecka 40 är det säkerhetsvecka som kommer fortsätta fokusera på handsäkerhet och användande av personlig skyddsutustning.

Under den gångna sommaren har det varit flera olika aktiviteter i Orrviken vilket är glädjande att den anläggningen kommer till användning. Medlemmar får hyra den utan kostnad mot att de städar efter sig till vad man nu vill göra där. Kontakta avdelning 143s expedition för mer information om Orrviken. Något att komma ihåg till nästa år när nu det lider mot höst.

Vill också påminna om att det onsdagen den 11 oktober klockan 16.30 är medlemsmöte på Husumgården. Varmt välkomna.

Vid pennan Per Jonsson