Referat från avd. 143:s styrelsemöte 27/10 2023.


Per Jonsson 2023-11-13

Förhandlingar pågår om dygnsvilan i vårt lokala avtal. Vår förhoppning är att förmodligen inte kommer att påverka vårt nuvarande skiftschema, varken 6-skift eller schemat i hamnen.

Medlemsnytta, vi har i dagsläget är en släpvagn med kåpa att låna vid behov. Vi har rabatt hos Utekompaniet, 35% rabatt hos uthyrningsföretaget RENTA. Möjlighet att som medlem gratis använda anläggningen i Orrviken, främst tillgänglig på sommaren. Vi tar gärna emot förslag på annat som kan vara medlemsnytta.

Vid pennan Per Jonsson