Föräldrapenningtillägg (FPT)


Pappers avd 143 2014-01-29


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Föräldrapenningtillägget är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som började gälla från och med den 1 januari 2014. Försäkringen lämnar kompletterande ersättning när man får föräldrapenning från Försäkringskassan. Den kompletterande ersättningen kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället.

Ersättningen är 10 % av den lön som din föräldrapenning beräknas på.


Föräldrapenningstillägg

Du som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har du rätt till extra pengar när du är föräldraledig, utöver den föräldrapenning du får av Försäkringskassan. Pengarna får du genom två olika avtalsförsäkringar:

Föräldrapenningtillägg – som ger 10 % av din lön i upp till 60 resp 180 dagar.

Pensionsavsättning – en försäkring som sätter in pengar till din tjänstepension under den tiden du inte jobbar

För att få tillägget ska du innan barnets födelse/adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen.

Om du varit anställd

Pensionsavsättning

Under den tid du är föräldraledig betalar arbetsgivaren inte in några pengar till din avtalspension. Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal är det istället en avtalsförsäkring som träder in och betalar in pensionspengarna.

Försäkringen gäller om du:

Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna.

Du kan ansöka om pensionsavsättningen i efterhand om du varit föräldraledig i någon period sedan 2000-01-01.

Du måste själv ansöka om pensionsavsättningen. Det gör du hos AFA Försäkringar
T
ips Gå in via Förbundets hemsida och klicka till vidare, eller gå till AFA;s hemsida , där du också kan göra anmälan direkt.