Kontakt


Kristina Sjöblom 2014-02-10


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297

Adress                                                                                                                         
Pappers avd 143
Bruksvägen 90 F
896 32 Husum


Telefon
Ordförande:                  Ulf Häggqvist 0663-189 99
Kassör:                         Kristina Sjöblom 0663-182 86
Huvudskyddsombud:    Jonas Molander 0663-183 17
Studieorganisatör:        Per Arne Lundquist 0663-180 00
Försäkringar:                Kristina Sjöblom 0663-182 86
Läkarkassan:                Kristina Sjöblom 0663-182 86
Semesterstiftelsen:       Kristina Sjöblom 0663-182 86
..........................             (Kvällar och helger: Vakten 181 00)


e-post pappers.avd143@telia.com

                                                                                                         2020-04-16