Tandkassan T60


Kristina Sjöblom 2016-12-13


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Kvitton som lämnas in ska vara märkta med VEM som fått behandling. VAD som utförts. Och hur mycket du betalade. Kontonummer om det förändrats sedan du lämnade in kvitton sist.

Jag får enligt reglerna endast ersätta det försäkringskassan ersätter med statligt stöd/allmänt vårdbidrag. Dvs inte produkter, förskönande behandling m.m. Friskvårdsavtal ersätts pga att folktandvården har samma regler för det avtalet.