Referat från avd. 143:s styrelsemöte 2-3/9 2021.


Per Jonsson 2021-09-23

LO-distriktet Mellersta Norrland, de fackliga organisationerna i Västernorrland har enats om en gemensam kandidat till riksdagen, Johanna Bergsten från Timrå, ombudsman på Transport i Sundsvall. LO-distriktet vill att vi gemensamt ska ta fram kandidater till Socialdemokraterna som är aktiva i de fackliga organisationerna. 

Det är ett långsiktigt arbete att ta fram namn till olika uppdrag i kommun, region och riksdag. Bakgrunden är att det måste finnas fler i politiken som är fackligt aktiva så vi kan få mer gehör för fackliga frågor mot Socialdemokratiska Arbetarpartiet.

Målet för företagets miljöansökan är att den ska vara klar och börja gälla från 2023. Då kan arbetet med den nya massalinjen påbörjas enligt tidplanen. Vi kan bara hoppas att ansökan inte stoppas i någon instans och att de uppgifter som lämnats in räcker.

SUG-gruppen har tagit fram ett förslag om nya arbetskläder som ska motsvara de krav vi ställer på bra arbetskläder och det ska överlämnas till skyddskommittén för beslut. Vi får hoppas att det blir av så vi alla kan få hela och rena kläder inom en snar framtid.

Vid pennan Per Jonsson