Referat från avd. 143:s styrelsemöte 29/4 2021.


Per Jonsson 2021-11-01

Till första veckan i maj kommer det vara klart med lönegradsuppflyttningar för dagtid. Kommer gälla retroaktivt från 1 april. Vill påminna alla att påpeka för sin chef antingen vid ett medarbetarsamtal eller en annan passande tid ATT fråga vad kan JAG göra för att få högre lön. Detta gäller för alla om det ska kunna bli högre löner för alla. 

Förstår att det kan var svårare för skiftgående men man kan alltid fråga. Någon kanske har ett svar. Lycka till i era medarbetarsamtal.

Det kommer nya bestämmelser för Metsä Board gällande personlig skyddsutrustning, dessa bestämmelser håller på att översättas till svenska och presenteras under maj månad. En glädjande del är att det kan bli skyddsskor som andas bättre eftrsom skyddsklass S1 är minimikrav där inte annat erfodras.

Skulle vilja uppmuntra fler skriva PIA om de upplever stress i arbetet. Det finns inget som hindrar att sådana skrivs. Personligen tycker jag det är bra om den psykosociala arbetsmiljön uppmärksammas mer. Alla reagerar olika på stress men det måste tas på allvar av chefer när en sådan PIA skrivs. Den som väl skriver en sådan PIA kan vara på väg in i en vägg om man inte uppmärksammar tecknen i tid. Det är inte bara tjänstemän som känner press och stress i sitt arbete när man inte kan påverka situationen på arbetsplatsen.

Vid pennan Per Jonsson