Avtalat.se gör det enklare att hitta information om dina försäkringar och pension.


Kristina Sjöblom 2021-11-11


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297

En ny plattform har bildats som heter Avtalat för att se till att samtliga anställda och arbetsgivare  inom den privata sektorn vet och förstår hur pension och försäkring via jobbet fungerar.

Avtalat är platsen där du hittar allmän information om tjänstepension och alla försäkringarna: sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, föräldraledighet och dödsfall. Den ska göra det lättare att få information, hur anmälan ska göras och var den skall göras för alla. Ett samtal och du blir hjälpt med dina frågor.

 


https://www.avtalat.se/