Nomineringsmöte


Kristina Sjöblom 2021-12-03


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Onsdagen den 8 december
Kl 18:00 på Husumgården.

Rapporter, nomineringar, nya medlemmar,
aktuella frågor samt avtal 2022

Julfika serveras, anmälan till 0663-182 86
senast 3 december.

Närvarolotteri!

Välkomna             Styrelsen.